Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (a) Có thể dùng AgNO3/NH3 dư to để phân biệt fructozo và glucozo; (b) Trong

Cho các phát biểu sau: (a) Có thể dùng AgNO3/NH3 dư to để phân biệt fructozo và glucozo; (b) Trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(a) Có thể dùng AgNO3/NH3 dư, to để phân biệt fructozo và glucozo;

(b) Trong môi trường bazo, fructozo và glucozo có thể chuyển hóa qua lại;

(c) Trong dung dịch nước, glucozo chủ yếu tồn tại dưới dạng mạch vòng;

(d) Xenlulozo và tinh bột là đồng phân của nhau;

(e) Saccarozo có tính chất của ancol đa chức và anđehit đơn chức;

(g) Amilozo là polime có mạch không phân nhánh, amilopectin là polime có mạch phân nhánh.

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(a) sai vì glucozo và fructozo đều có phản ứng tráng gương với AgNO3/NH3 dư, to

(b) đúng

(c) đúng

(d) sai vì tuy chúng đều có công thức chung là (C6H10O5)n những số lượng mắt xích không giống nhau nên không là đồng phân của nhau

(e) sai vì saccarozo không có nhóm –CHO nên không có tính chất của anđehit

(g) đúng

=> Có 3 phát biểu đúng

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn