Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (a) Hợp chất Fe(NO3)

Cho các phát biểu sau: (a) Hợp chất Fe(NO3)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(a) Hợp chất Fe(NO3)3 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa

(b) Khi cho Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl đặc, có xảy ra phản ứng hóa học

(c) Corindon có chứa Al2O3 dạng khan

(d) Sục khí H2S vào dd FeCl3 thu được kết tủa

(e) Na2CO3 là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh

Số phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn