Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (a) Thủy phân vinyl axetat trong môi

Cho các phát biểu sau: (a) Thủy phân vinyl axetat trong môi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat trong môi trường kiềm thu được anđehit axetic.

(b) Nilon-6,6 được dùng làm chất dẻo.

(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn.

(d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.

(e) Khi thủy phân hoàn toàn anbumin của lòng trắng trứng thu được α-amino axit.

(g) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.

Số phát biểu đúng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn