Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho cấp số cộng có u4 =  - 12   u14 =18  . Khi đó số hạng đầu tiên và công sai là

Cho cấp số cộng có u4 =  - 12   u14 =18  . Khi đó số hạng đầu tiên và công sai là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấp số cộng có ({u_4} = - 12, , , {u_{14}} =18 ) . Khi đó số hạng đầu tiên và công sai là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi số hạng đầu tiên của CSC là ({u_1}) và công sai là (d.)

Từ giả thiết bài toán ta có hệ phương trình :

(left{ begin{array}{l} - 12 = {u_4} = {u_1} + 3d18 = {u_{14}} = {u_1} + 13dend{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{u_1} =  - 21d = 3end{array} right.).

 Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn