Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cấp số cộng( un ) có u1 = 123 và u3 - u15 = 84. Khi đó số hạng u17 là:

Cho cấp số cộng( un ) có u1 = 123 và u3 - u15 = 84. Khi đó số hạng u17 là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấp số cộng(left( {{u_n}} right)) có ({u_1} = 123) và ({u_3} - {u_{15}} = 84). Khi đó số hạng ({u_{17}}) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ giả thiết bài toán ta có hệ phương trình :

(begin{array}{l}left{ begin{array}{l}{u_1} = 123{u_3} - {u_{15}} = 84end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{u_1} = 123{u_1} + 2d - {u_1} - 14d = 84end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{u_1} = 123 - 12d = 84end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{u_1} = 123d =  - 7end{array} right. Rightarrow {u_{17}} = {u_1} + 16d = 123 - 16.7 = 11.end{array})

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn