Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy chất: NaHCO3, Al2O3

Cho dãy chất: NaHCO3, Al2O3</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy chất: NaHCO3, Al2O3, Fe2O3, Al(OH)3, CrO3, Cr2O3, Fe(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

NaHCO3, Al2O3, Al(OH)3, Cr2O3, Cr(OH)3.

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn