Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất H2 dung dịch Br2 dung dịch NaOH Cu(OH)2 dung dịch HCl. Ở điều kiện thích hợp số chấ

Cho dãy các chất H2 dung dịch Br2 dung dịch NaOH Cu(OH)2 dung dịch HCl. Ở điều kiện thích hợp số chấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất H2, dung dịch Br2, dung dịch NaOH, Cu(OH)2, dung dịch HCl. Ở điều kiện thích hợp, số chất trong dãy tác dụng với triolein là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Triolein có CTCT (C17H33COO)3C3H5 trong phân tử có 3 nối đôi C=C

=> các chất tác dụng được với triolein là: H2, dd Br2, dd NaOH, dd HCl => có 4 chất

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn