Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các ion kim loại: K+, Ag+, Fe<

Cho dãy các ion kim loại: K+, Ag+, Fe<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các ion kim loại: K+, Ag+, Fe3+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn