Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần và 

Cho đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần và 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần và  tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp. Biết R = 60Ω, điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch luôn ổn định. Giá trị điện dung C có thể thay đổi được, khi C=C_{1}=frac{10^{-3}}{2pi }F  hoặc C=C_{1}=frac{10^{-3}}{14pi }F thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều như nhau. Biết cường độ dòng điện qua mạch khi C=C_{1} là i_{1}=3sqrt{3}cos(100pi t+frac{pi }{3})(A). Khi C=C_{3} thì hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị lớn nhất. Lúc này, cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn