Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho f(x) = (m – 2)<sup>2</sup>x<sup>2</sup> – 3(m – 6)x – m

Cho f(x) = (m – 2)<sup>2</sup>x<sup>2</sup> – 3(m – 6)x – m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho f(x) = (m – 2)2x2 – 3(m – 6)x – m – 1

Đặt m để f(x) < 0  với x ε (-1 ; 0)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

 

Trường hợp 1 : m = 2 thì f(x) = 12x – 3 x < ¼ thỏa mãn x ε (-1 ; 0)

=> m = 2 nhận

Trường hợp 2 : m ≠ 2 => a = (m – 2)2 > 0 . Do đó

*∆ ≤ 0 => f(x) > 0 ( Loại )

* ∆ > 0 thì

Nên f(x)  < 0 với x ε (-1 ; 0) x1  ≤  -1 < 0 ≤ x2

 

- 1 ≤ m ≤ 5

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn