Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hỗn hợp Mg Al và Fe vào dung dịch AgNO3 đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X và dung dịch

Cho hỗn hợp Mg Al và Fe vào dung dịch AgNO3 đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X và dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp Mg, Al và Fe vào dung dịch AgNO3, đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp T chứa 3 chất rắn khác nhau. Vậy trong dung dịch Y chứa các cation:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2+ 2Ag

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3+ 3Ag

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2+ 2Ag

AgNO3+ Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3+ Ag

Hỗn hợp T chứa 3 chất rắn là Fe2O3, MgO, Ag2O.

Do Ag+ dư nên Fe2+ hết.

Vậy dung dịch Y chứa các cation là Mg2+, Al3+, Fe3+, Ag+.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn