Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho luồng khí H2  dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe

Cho luồng khí H2  dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho luồng khí H2  dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng ở nhiệt độ  cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn thu được gồm  ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các tác nhân khử như H2, CO chỉ khử được các oxit bazơ của các kim loại đứng sau nhôm trên dãy điện hóa. Vậy chất rắn thu được gồm Cu, Fe, Al2O3,  MgO.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn