Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế nguồn điện có suất điện động và đi

Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế nguồn điện có suất điện động và đi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E = 30 V, r = 3 Ω; các điện trở có giá trị là R1 = 12 Ω, R2 = 36 Ω, R3 = 18 Ω. Số chỉ ampe kế gần đúng bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mạch gồm R1nt (R2//R3)

Điện trở tương đương của mạch: (R={{R}_{1}}+frac{{{R}_{2}}{{R}_{3}}}{{{R}_{2}}+{{R}_{3}}}=12+frac{36.18}{36+18}=24Omega )

Cường độ dòng điện mạch chính: (I=frac{E}{R+r}=frac{30}{24+3}=frac{10}{9}A)= I1 = I23

Cho đoạn mạch 23 ta được: U23 = U2 = U3 = I23.R23 = (frac{10}{9}.12=frac{40}{3}V)

Vậy I2 = (frac{{{U}_{2}}}{{{R}_{2}}}=frac{10}{27}A)

Số chỉ ampe kế là: IA = I – I2 = 0,74A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn