Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng $u = 160 căn

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng $u = 160 căn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng $u = 160sqrt 2 {text{cos}}(100pi t){text{ }}V$. Điều chỉnh L đến khi điện áp UAM đạt cực đại thì UMB=120 V. Điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại có giá trị bằng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

L biến thiên để UL max, khi đó:

$eqalign{
& U_{Lmax }^2 = {U^2} + U_{RC}^2 = {U^2} + U_{MB}^2 = {160^2} + {120^2} cr
& to {U_L} = 200(V) cr} $

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn