Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho một tia sáng đơn sắc đi qua lăng kính có góc chiết quang

Cho một tia sáng đơn sắc đi qua lăng kính có góc chiết quang

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một tia sáng đơn sắc đi qua lăng kính có góc chiết quang A = 600 và thu được góc lệch cực tiểu Dm = 600. Chiết suất của lăng kính là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn