Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4→ FeSO4

Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4→ FeSO4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4→ FeSO4+ Cu.

Trong phản ứng trên xảy ra


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn