Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2Cr2

Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2Cr2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2Cr2O7, sau đó thêm tiếp khoảng 1ml nước và lắc đều để K2Cr2O7 tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cr2O7 2 – + 2OH →   2 CrO4  + H2O

Đỏ da cam                 vàng chanh

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn