Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu phát biểu đúng nhất :                            

Chọn câu phát biểu đúng nhất :                            

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu phát biểu đúng nhất :

                                                          


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn