Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chọn cậu sai khi nói về sóng phản xạ:

Chọn cậu sai khi nói về sóng phản xạ:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn cậu sai khi nói về sóng phản xạ:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B.

Tại vì : Nếu đầu phản xạ cố định thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới. Nếu đầu phản xạ tự do thì sóng phản xạ cùng pha với sóng tới.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn