Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu trả lời đúng. Biết mức năng lượng ứng với quỹ đạo d

Chọn câu trả lời đúng. Biết mức năng lượng ứng với quỹ đạo d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu trả lời đúng. Biết mức năng lượng ứng với quỹ đạo dừng n trong nguyên tử hidro En= -13,6/n2 eV ; n=1,2,3…. Một đám khí hidro ở trạng thái kích thích và electron đang ở quỹ đạo dừng N. Tỉ số giữa buwocs sóng dài và ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra khi chuyển về trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn