Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu trả lời đúng.

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn