Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chọn công thức đúng mô tả định luật Cu – lông

Chọn công thức đúng mô tả định luật Cu – lông

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn công thức đúng mô tả định luật Cu – lông


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Biểu thức định luật Cu lông (F=kfrac{left| {{q}_{1}}{{q}_{2}} right|}{varepsilon {{r}^{2}}})

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn