Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn đáp án không đúng.

Chọn đáp án không đúng.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn đáp án không đúng.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chu kì con lắc đơn sẽ không đổi khi khối lượng vật thay đổi.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn