Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có 10 quyển sách toán giống nhau 11 quyển sách lý giống nhau và 9 quyển sách hóa giống nhau. Có bao

Có 10 quyển sách toán giống nhau 11 quyển sách lý giống nhau và 9 quyển sách hóa giống nhau. Có bao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có (10) quyển sách toán giống nhau, (11) quyển sách lý giống nhau và (9) quyển sách hóa giống nhau. Có bao nhiêu cách trao giải thưởng cho (15) học sinh có kết quả thi cao nhất của khối A trong kì thi thử lần hai của trường THPT Lục Ngạn số 1, biết mỗi phần thưởng là hai quyển sách khác loại?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Có duy nhất một cách chia (30) quyển sách thành (15) bộ, mỗi bộ gồm hai quyển sách khác loại, trong đó có:

+ (4) bộ giống nhau gồm (1) toán và (1) hóa.

+ (5) bộ giống nhau gồm (1) hóa và (1) lí.

+ (6) bộ giống nhau gồm (1) lí và toán.

Số cách trao phần thưởng cho (15) học sinh được tính như sau:

+ Chọn ra (4) người (trong (15)người) để trao bộ sách toán và hóa ( Rightarrow ) có (C_{15}^4) cách.

+ Chọn ra (5) người (trong (11) người còn lại) để trao bộ sách hóa và lí ( Rightarrow ) có (C_{11}^5) cách.

+ Còn lại (6) người trao bộ sách toán và lí ( Rightarrow ) có (1) cách.

Vậy số cách trao phần thưởng là (C_{15}^4.C_{11}^5 = C_{15}^6.C_9^4 = 630630) (cách).

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn