Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các

Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N.

Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn