Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có n ℓò xo khi treo cùng một vật nặng vào mỗi ℓò xo thì dao

Có n ℓò xo khi treo cùng một vật nặng vào mỗi ℓò xo thì dao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có n ℓò xo khi treo cùng một vật nặng vào mỗi ℓò xo thì dao động tương ứng của mỗi ℓò xo ℓà T1, T2,…Tn nếu mắc nối tiếp n ℓò xo trên rồi treo cùng một vật nặng thì chu kỳ hệ ℓà:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn