Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con lắc đơn có khối lượng m =100g treo vào một điểm cố định

Con lắc đơn có khối lượng m =100g treo vào một điểm cố định

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc đơn có khối lượng m =100g treo vào một điểm cố định trong điện trường đều có phương thẳng đứng, hướng lên trên E=2.106  v/m . Khi chưa tích điện , con lắc vật dao động điều hòa với chu kì T0= 2s. Khi tích điện q cho con lắc, nó dao động điều hòa với chu kì giảm đi 4/3 lần . Lấy g= 10m/s2 . Điện tích của vật là

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn