Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình (s = cos l

Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình (s = cos l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình \(s = \cos \left( {2t + 0,69} \right)\,\,cm\), t tính theo đơn vị giây. Khi t = 0,135s thì pha dao động là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

Pha dao động là (2.0,135+0,69)= 0,96rad

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn