Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Công của nguồn điện được xác định theo công thức nào sau đây ? 

Công của nguồn điện được xác định theo công thức nào sau đây ? 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công của nguồn điện được xác định theo công thức nào sau đây ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công của nguồn điện được xác định bằng biểu thức (A=xi It)

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn