Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dạng thù hình nào sau đây không phải của cacbon:

Dạng thù hình nào sau đây không phải của cacbon:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dạng thù hình nào sau đây không phải của cacbon:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cacbon có 3 dạng thù hình là: Than chì, kim cương và fuleren.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn