Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đặt điện áp u  = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc

Đặt điện áp u  = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (C thay đổi được). Khi C = C0 thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là φ1 (0 < φ1 < π/2) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 60V. Khi C = 3C0 thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là φ2 = 2π/3 – φ1 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 180V. Giá trị của U0 gần giá trị nào nhất sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có sin(φ + (frac{2pi }{3}) ) = 3sinφ --> φ = 0,2425rad = 13,890

Mà φ + 600 + α = 900 nên α = 16,1050

Mặt khác :

a2 + 1802 – 2a.180.cosα = a2 + 602 – 2a.60.cosα

--> acosα = 120

Ta có:

Uo = UCmax.sinα = (frac{a}{text{cos6}{{text{0}}^{0}}}.sin alpha =frac{120}{text{cos}alpha }.sin alpha .frac{1}{text{cos6}{{text{0}}^{0}}}=69V)

 Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn