Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm cực cận của mắt 

Điểm cực cận của mắt 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm cực cận của mắt 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đấp án D

Ý kiến của bạn