Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Độ cao của âm phụ thuộc vào  

Độ cao của âm phụ thuộc vào  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Độ cao của âm phụ thuộc vào

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

Phương pháp: Các đặc trưng sinh lí của âm

Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số của âm

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn