Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn mạch R, L, C nối tiếp có tính cảm kháng. Nếu ta giảm dầ

Đoạn mạch R, L, C nối tiếp có tính cảm kháng. Nếu ta giảm dầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn mạch R, L, C nối tiếp có tính cảm kháng. Nếu ta giảm dần tần số của dòng điện thì hệ số công suất của mạch sẽ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mạch có tính cảm kháng thì ZL  > ZC, khi giảm tần số thì ZL giảm, ZC tăng nên (ZL – ZC)2 giảm dần đến 0 rồi tăng dần à Z giảm dần về R rồi tăng dần

Hệ số công suất cosφ = R/Z tăng lên rồi giảm xuống

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn