Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn thơ thể hiện tình cảm gì của tác giả?

Đoạn thơ thể hiện tình cảm gì của tác giả?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn thơ thể hiện tình cảm gì của tác giả?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đoạn thơ thể hiện cảm xúc yêu mến, tự hào, biết ơn của tác giả đối với đất nước mình.

Chọn C.

Ý kiến của bạn