Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đoạn văn trên được viết theo phong các ngôn ngữ nào? <p class="ListParagraph1CxSpMiddle">

Đoạn văn trên được viết theo phong các ngôn ngữ nào? <p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn văn trên được viết theo phong các ngôn ngữ nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đoạn trích trên mang đầy đủ đặc điểm của phong cách chính luận:

- Tính công khai về quan điểm chính trị: Tác giả bày tỏ quan điểm của mình về tính tự kiêu, tự đại và tác hại của nó đối với con người.

- Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận: Tác giả đưa ra tác hại của tính tự kiêu và lấy ví dụ so sánh để người đọc có thể hình dung một cách cụ thể. Các câu văn ngắn liên tiếp được nối với nhau bằng các phép liên kết câu làm cho đoạn văn trở nên chặt chẽ.

- Tính truyền cảm và thuyết phục: Giọng điệu hùng hồn, ngôn từ sáng rõ

Chọn C.

Ý kiến của bạn