Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn 1 cacbohiđrat X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong thì thu đượ

Đốt cháy hoàn toàn 1 cacbohiđrat X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong thì thu đượ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 1 cacbohiđrat X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong thì thu được kết tủa và dung dịch Y; khối lượng bình tăng và khối lượng dung dịch tăng lần lượt là 3,63 gam và 0,63 gam. Đun sôi dung dịch Y lại thấy xuất hiện kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa của cả hai lần là 4,5 gam. X có thể là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

m dd tăng = mCO2 + mH2O = 3,63

m bình tăng = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = 0,63

=> mCaCO3 = 3 gam

Do đun nóng dung dịch Y lại thu được kết tủa nên trong Y chứa Ca(HCO3)2

=> Khối lượng CaCO3 sinh thêm sau khi đun nóng Y là 4,5 – 3 = 1,5 gam

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

    0,015    ←      0,015

Như vậy: nCaCO3 = 0,03 mol và nCa(HCO3)2 = 0,015 mol

BTNT “C”: nCO2 = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2 = 0,03 + 2.0,015 = 0,06 mol

=> mH2O = 3,63 – mCO2 = 3,63 – 0,06.44 = 0,99 gam => nH2O = 0,055 mol

=> nH = 2nH2O = 0,11 mol

C : H = 0,06 : 0,11 = 6 : 11

=> X là C12H22O11 (Saccarozo)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn