Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Gieo ngẫu nhiên 2 con xúc sắc cân đối đồng chất. Tìm xác suất của biến cố: “ Hiệu số chấm xuất hiện

Gieo ngẫu nhiên 2 con xúc sắc cân đối đồng chất. Tìm xác suất của biến cố: “ Hiệu số chấm xuất hiện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gieo ngẫu nhiên 2 con xúc sắc cân đối đồng chất. Tìm xác suất của biến cố: “ Hiệu số chấm xuất hiện trên 2 con xúc sắc bằng 1”.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Số phần tử của không gian mẫu: (nleft( Omega  right) = 6.6 = 36.)

Gọi (A) là biến cố: “Hiệu số chấm trên 2 con súc sắc bằng 1”.

(A = left{ {left( {1;,2} right);,,left( {2;,1} right);,,left( {2;,3} right);,,left( {3;,2} right);,,left( {3;,4} right);,,left( {4;,3} right);,,left( {4;,5} right);,,left( {5;,4} right);,,left( {5;,6} right);,,left( {6;,5} right)} right})  nên (nleft( A right) = 10.)

Vậy (Pleft( A right) = frac{{10}}{{36}} = frac{5}{{18}}).

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn