Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Hai nguồn sóng A, B cách nhau 12.5cm trên mặt nước giao th

  Hai nguồn sóng A, B cách nhau 12.5cm trên mặt nước giao th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

  Hai nguồn sóng A, B cách nhau 12.5cm trên mặt nước giao thoa sóng, dao động tại nguồn có phương trình u_{A}=u_{B}=acos100pi t(cm)  tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0.5m/s. Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và dao động ngược pha với trung điểm I của đoạn AB là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn