Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hạt nhân càng bền vững khi có: 

Hạt nhân càng bền vững khi có: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hạt nhân càng bền vững khi có: 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn