Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hạt sơ cấp nào sau đây không phải là leptôn? 

Hạt sơ cấp nào sau đây không phải là leptôn? 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hạt sơ cấp nào sau đây không phải là leptôn? 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn