Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan 0,1 mol FeS2 và a mol Cu2S vào

Hoà tan 0,1 mol FeS2 và a mol Cu2S vào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan 0,1 mol FeS2 và a mol Cu2S vào dung dịch HNO3 vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch A chỉ chứa muối sunfat. Giá trị của a là:

  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- A chỉ chứa muối sunfat => A gồm Fe3+, Cu2+ và SO42-

BTNT "Fe": nFe3+ = nFeS = 0,1 (mol)

BTNT "Cu": nCu2+ = 2nCu2S = 2a (mol)

BTNT "S": nSO4 2- = 2nFeS2 + nCu2S = 0,2 + a (mol)

- Bảo toàn điện tích: 2nCu2+ + 3nFe3+ = 2nSO4 2- 

=> 2.2a + 3.0,1 = 2.(0,2 + a) => a = 0,05 mol

 Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn