Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan hoàn toàn 2,8 gam kim loại R có hoá trị II bằng dung

Hoà tan hoàn toàn 2,8 gam kim loại R có hoá trị II bằng dung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hoàn toàn 2,8 gam kim loại R có hoá trị II bằng dung dịch hỗn hợp HCl và H2SO4 dư, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc). Kim loại R là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tổng quát: R + 2H+ → R2+ + H2

=> nR = nH2 = 0,05 mol => MR = 56 gam (Fe)

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn