Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hòa tan hoàn toàn 360 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO3 080M phản ứng kết thúc thu được 448 ml một

Hòa tan hoàn toàn 360 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO3 080M phản ứng kết thúc thu được 448 ml một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 3,60 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO3 0,80M, phản ứng kết thúc thu được 448 ml một khí X (ở đktc) và dung dịch Y có khối lượng lớn hơn khối lượng dung dịch HNO3 ban đầu là 3,04 gam. Để phản ứng hết với các chất trong Y cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2,00M. Tính V?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{gathered}
{n_{Mg}} = 0,15;,,{n_{HN{O_3}}} = 0,4,,;,,{n_X} = frac{{0,448}}{{22,4}} = 0,02,,,mol hfill
{m_X} = 3,6 - 3,04 = 0,56,,(gam) = > {M_X} = frac{{0,56}}{{0,02}} = 28 = > X,,({N_2}) hfill
end{gathered} )

 Bảo toàn e ta có:

({n_{N{H_4}N{O_3}}} = frac{{0,15.2 - 0,02.10}}{8} = 0,0125,,mol) 

Bảo toàn nitơ ta có:

(begin{gathered}
{n_{HN{O_3}(Y)}} = ,,0,4 - (2{n_{Mg}} + 2{n_{{N_2}}} + 2{n_{N{H_4}N{O_3}}}) = 0,4 - (0.3 + 0,02.2 + 0,0125.2) = 0,035,mol hfill
{n_{NaOH}} = ,,{n_{HN{O_3}(Y)}} + 2{n_{M{g^{2 + }}}} + {n_{N{H_4}N{O_3}}} = 0,035 + 0,3 + 0,0125 = 0,3475,,mol hfill
= > {V_{({text{dd}},,NaOH)}} = frac{{0,3475}}{2}.1000 = 173,75,,ml hfill
end{gathered} )

Đáp án A

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn