Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan hoàn toàn 47,4, gam phèn chua KAl(SO4)

Hoà tan hoàn toàn 47,4, gam phèn chua KAl(SO4)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hoàn toàn 47,4, gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giá trị của m là 46,6 => Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn