Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội đồng quản trị của một công ty gồm 12 người, trong đó có

Hội đồng quản trị của một công ty gồm 12 người, trong đó có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội đồng quản trị của một công ty gồm 12 người, trong đó có 5 nữ. Từ hội đồng quản trị đó người ta bầu ra 1 chủ tịch hội đồng quản trị, 1 phó chủ tịch hội đồng quản trị và 2 ủy viên. Hỏi có mấy cách bầu sao cho trong 4 người được bầu phải có nữ.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

+ Loại 1: bầu 4 người tùy ý (không phân biệt nam, nữ).

- Bước 1: bầu chủ tịch và phó chủ tịch có   cách.

- Bước 2: bầu 2 ủy viên có   cách.

Suy ra có .  cách bầu loại 1.

+ Loại 2: bầu 4 người toàn nam.

- Bước 1: bầu chủ tịch và phó chủ tịch có   cách.

- Bước 2: bầu 2 ủy viên có   cách. Suy ra có . cách bầu loại 2.

Vậy có  - .  =5520 cách.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn