Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X chứa 3,6 gam Mg và 5,6 gam Fe cho vào 1 lít dung d

Hỗn hợp X chứa 3,6 gam Mg và 5,6 gam Fe cho vào 1 lít dung d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X chứa 3,6 gam Mg và 5,6 gam Fe cho vào 1 lít dung dịch chứa AgNO3 a M và Cu(NO3)2 a M thu được dung dịch A và m gam hỗn hợp chất rắn B. Cho A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa D. Nung D ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E có khối lượng 18 gam. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì phản ứng tạo m gam hỗn hợp rắn D => D có Ag và Cu. Giả sử Cu2+ còn dư x mol

A( 0,15 mol Mg2+ ; 0,1 mol Fe2+ và x mol Cu2+) + NaOH -> Mg(OH)2 ; Fe(OH)2 ; Cu(OH)2

Nhiệt phân : 0,15 mol MgO ; 0,05 mol Fe2O3 và x mol CuO

=> mE = 0,15.40 + 0,05.160 + 80x = 18

=> x = 0,05 mol

Bảo toàn điện tích : nAg+ + 2nCu2+ pứ = 2nMg + 2nFe

=> a + 2(a – 0,05) = 0,15.2 + 0,1.2

=> a = 0,2

=> D gồm : 0,2 mol Ag và 0,15 mol Cu

=> m = 31,2g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn