Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm CH3CH2COOH HCOOH C6H5COOH và HOOC-CH2-COOH. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) t

Hỗn hợp X gồm CH3CH2COOH HCOOH C6H5COOH và HOOC-CH2-COOH. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm CH3CH2COOH, HCOOH, C6H5COOH và HOOC-CH2-COOH. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 26,88 lít khí O2 (đktc), thu được 52,8 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi cho X phản ứng với NaHCO3. Ta có n CO2 = n COOH = 0,9mol =0,5nO(X)

Khi đốt cháy hết X =>Bảo toàn oxi ta có

nH2O = nO(X) + 2nO2 – 2nCO2 = 1,8 mol

=>C

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn