Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm Cu<sub>2</sub>O, FeO , M(kim loại M có hóa trị

Hỗn hợp X gồm Cu<sub>2</sub>O, FeO , M(kim loại M có hóa trị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm Cu2O, FeO , M(kim loại M có hóa trị không đổi), trong X số mol của ion O2- gấp 2 lần số mol M. Hòa tan 38,55g X trong dd HNO3 loãng dư thấy có 1,5 mol HNO3 phản ứng, sau phản ứng thu được 118,35g hỗn hợp muối và 2,24 lít NO(đktc). Tính phần trăm khối lượng của M trong X?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giả sử phản ứng tạo NH4NO3

Bảo toàn khối lượng : mX + mHNO3 = mmuối + mNO + mH2O

=> nH2O = 0,65 mol

Bảo toàn H : nHNO3 = 4nNH4NO3 + 2nH2O => nNH4NO3 = 0,05 mol

Bảo toàn N : nHNO3 = nNO3 muối KL  + nNO + 2nNH4NO3

=> nNO3 muối KL = 1,3 mol

=> mKL = mmuối – mNO3 muối KL – mNH4NO3 = 33,75g

=> mO = mX – mKL = 4,8g => nO = 0,3 mol => nM = 0,15 mol

Hỗn hợp đầu có : x mol Cu2O ; y mol FeO và 0,15 mol M

=> nO = x + y = 0,3 mol

Bảo toàn e : 2nCu + 3nFe + n.nM= 3nNO + 8nNH4NO3 + 2nO

( Nếu qui X về  Cu ; Fe ; O ; M có hóa trị n)

=> 4x + 3y + 0,15n = 1,3 mol

=> x + 0,15n = 1,3 – 3.0,3 = 0,4 mol => n < 2,67

+) n = 1 => x = 0,25 mol => y = 0,05 mol

Có mKL = 64.2x + 56.y + 0,15.M = 33,75 => 0,15M = -1,05 (L)

+) n = 2 => x = 0,1 => y = 0,2 => M = 65 (Zn)

=> %mM(X) = 25,29%

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn