Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H

Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Do tác dụng với NaOH tạo ra khí làm quỳ hóa xanh, khí lại nặng hơn kk => tạo ra 1 amin.=> hợp chất hữu cơ là 1 muối amoni......... 

Theo đề bài thì ta có......dd Z làm mất màu nước Br => trong muối Na có nối đôi ko bền=> có số C trong axĩt ít nhất là là 3.nhưng do tạo thành amin nên số C trong axit là 3 => số C trong amin là 1. 

=> CTCT của muối amoni ban đầu là : CH2=CH-COO-NH3-CH3 

PTPỨ: CH2=CH-COO-NH3-CH3+NaOH---> CH2=CH-COONa + H2O + NH2-CH3 

Dễ dàng tính được m = 9.4g

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn